Slovenská verzia English language German language Italian language Russian language
EBECO CZ, s.r.o.
Váš dodávateľ ložísk a prílušenstva, tesnení a ďalších súčastí... z mnohoročnou tradíciou a skúsenosťami
Kvalitné zázemie, tým odborníkov, mnohoročné skúsenosti a ponuka kvalitných produktov sú pre Vás zárukou

Predstavenie spoločnosti

SOLID SLOVAKIA, s.r.o. je spoloènos pôsobiaca na trhu ložísk a príslušenstva. Viac ako 10- roèné skúsenosti v tejto oblasti a silní partneri nám umožòujú dodáva takmer všetok existujúci sortiment a to vo vysokej kvalite a vo ve¾mi konkurencieschopných cenách a podmienkach.

Hlavná ponuka firmy SOLID SLOVAKIA, s.r.o.:

 
Naša spoloènos zabezpeèuje množstvo výrobných obchodných znaèiek, ktoré sú  synonymom pre kvalitné komponenty používané v strojárenskej výrobe a v  ostatných priemyselných odvetviach.

Preèo si nás vybra:

Sme pripravený plni Vaše požiadavky.

 

.ISO9001 {.{iso14001}}

Spoloènos SOLID SLOVAKIA, s.r.o. je autorizovaným predejcom nižšie uvedených znaèiek:

DPICRBPowerDFWLKZKLZVLKINEXHIWIN